Δάφνη - Υμηττός  21/10/2019

Προς:  Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κο Δημήτριο Βερύκιο

Κοινοποίηση:   Δήμαρχο Δάφνης- Υμηττού,  κο Αναστάσιο Μπινίσκο,

Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, Δημοτικούς Συμβούλους

Από:

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης,

Δημοτικής Παράταξης Δάφνης-Υμηττού ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, κο Γιώργο Δαουλάρη

& Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο Δάφνης- Υμηττού, κο Δημήτριο Αργιανά.

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με αφορμή, την κατάθεση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» το οποίο προωθεί τη δυνατότητα σύναψης με ιδιώτες των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και πράσινου, και μετά από την ενημέρωση του Προέδρου του Συλλόγου των Εργαζομένων του Δήμου μας κο Κώστα Τσιμπούκογλου, συντασσόμαστε με τους Επικεφαλής και Δημοτικούς Συμβούλους και συναιτούμαστε, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρ. 74 του ν. 4555/2018, τη σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του άρθρου 179 του υπό επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή νομοσχεδίου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». Ζητάμε δε τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, καθώς το νομοσχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας του στην αρμόδια Επιτροπή και επίκειται η εισαγωγή του προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής».  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

(ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ)

Δαουλάρης Γιώργος,

Μπουρνελές Νικόλαος, Τσούτσουρας Δημήτρης,

Ντίνος Νίκος, Ρούσσου Καλλιρόη (Ρόη),

& ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

 Αργιανάς Δημήτριος