Γεννήθηκε στη Δάφνη όπου συνεχίζει να ζει με την οικογένειά του. Έχει τρία παιδιά που φοιτούν στα δημόσια σχολεία της Δάφνης. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής Επιστήμης. Από το 2000 είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Εργάστηκε σε 2 μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, όπου απόκτησε μεγάλη εξειδίκευση στον έλεγχο των επιχειρήσεων. Τα τελευταία δύο χρόνια εργάστηκε ως Διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών σε γνωστό ελληνικό όμιλο. Στο χαρτοφυλάκιο των νομικών οντοτήτων, που έχει διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο, περιλαμβάνονται και γνωστοί Δήμοι, καθώς ήταν μέλος των Ομάδων Ελέγχου, που εφάρμοσε το κλαδικό λογιστικό Σχέδιο των Δήμων με την υποχρεωτική του εφαρμογή την προηγούμενη δεκαετία.
Είμαστε σίγουροι ότι η τεχνογνωσία του θα δώσει την ουσιαστική ώθηση που χρειαζόμαστε για μία «Πόλη Φωτεινή»! Τον καλωσορίζουμε!