Γενικά, για το Δήμο Δάφνης – Υμηττού θα υπάρχουν 4 ξεχωριστά ψηφοδέλτια, δύο για το δημοτικό συμβούλιο (που αφορούν και στην επιλογή Δημάρχου) και δύο για τα κοινοτικά συμβούλια (Δάφνης & Υμηττού).

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης – Υμηττού (και την επιλογή Δημάρχου) υπάρχουν δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια, ένα ψηφοδέλτιο για όσους ψηφίζετε στη ΔΑΦΝΗ και ένα ψηφοδέλτιο για όσους ψηφίζετε στον ΥΜΗΤΤΟ.

Οι δημότες Δάφνης – Υμηττού, που ψηφίζετε στη ΔΑΦΝΗ, βάζετε:
• έως τρεις (3) σταυρούς για την Εκλογική Περιφέρεια Δάφνης (Δημοτικοί Σύμβουλοι Δάφνης).
• έως ένα (1) σταυρό για την Εκλογική Περιφέρεια Υμηττού (Δημοτικοί Σύμβουλοι Υμηττού).
• Στον υποψήφιο Δήμαρχο ΔΕΝ βάζετε σταυρό προτίμησης.

Οι δημότες Δάφνης – Υμηττού, που ψηφίζετε στον ΥΜΗΤΤΟ, βάζετε:

• έως τρεις (3) σταυρούς για την Εκλογική Περιφέρεια Υμηττού (Δημοτικοί Σύμβουλοι Υμηττού).
• έως ένα (1) σταυρό για τη Εκλογική Περιφέρεια Δάφνης (Δημοτικοί Σύμβουλοι Δάφνης).
• Στον υποψήφιο Δήμαρχο ΔΕΝ βάζετε σταυρό προτίμησης.

Για το Κοινοτικό Συμβούλιο ΔΑΦΝΗΣ:
• Οι Δημότες Δάφνης – Υμηττού, που ψηφίζετε στη Δάφνη, βάζετε έως δύο σταυρούς για το Κοινοτικό Συμβούλιο Δάφνης (Κοινοτικοί Σύμβουλοι Δάφνης).

Για το Κοινοτικό Συμβούλιο ΥΜΗΤΤΟΥ:
• Οι Δημότες Δάφνης – Υμηττού, που ψηφίζετε στον Υμηττό, βάζετε έως δύο (2) σταυρούς για το Κοινοτικό Συμβούλιο Υμηττού (Κοινοτικοί Σύμβουλοι Υμηττού)

O Γιώργος Δαουλάρης Υποψήφιος Δήμαρχος για τον Δήμο Δάφνης – Υμηττού και επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συμμαχίας Πολιτών Δάφνης – Υμηττού «Πόλη Φωτεινή» συνομιλεί με τον Χρήστο Σούτο για τις επερχόμενες εκλογές.

Περισσότερα
Περισσότερα