Επιτέλους η Διοίκηση του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού έκανε αποδεκτή την πρόταση για τη μη είσπραξη τροφείων σε Παιδικού Σταθμούς.
 
Μετά από έναν περίπου χρόνο προτάσεων μας για μη είσπραξη τροφείων, η Διοίκηση του Οργανισμού επιτέλους κατανόησε την ανάγκη, υπό αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, να προχωρήσει στο λογικό και κοινωνικά δίκαιο.
Η πρόταση της Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης «Δάφνη Υμηττός, Πόλη Φωτεινή», για μη είσπραξη τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία του Covid-19, όπως εκφράστηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Ντίνο, έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
 
Προφανώς και θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα αλλά, όπως λέει ο σοφός λαός, κάλλιο αργά παρά ποτέ.