Με βάση το ιστορικό των αποφάσεων που ζήτησε και έλαβε ο επικεφαλής Γιώργος Δαουλάρης, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τον τρόπο που τεκμηριώθηκε από τη Διοίκηση η ενέργεια της καταστροφής δύο σπάνιων και μοναδικών για την περιοχή μας δέντρων.

Ας δούμε λοιπόν ένα - ένα τα βήματα της τότε Διοίκησης και πως η «νέα» λειτούργησε ως συνέχειά της:

Βήμα 1ο: Το 2016, σύμφωνα λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο κο Λιούτα, η Διοίκηση ενημερώθηκε από κάτοικο της περιοχής ότι υπάρχει από τα συγκεκριμένα δέντρα μεγάλος κίνδυνος για ανθρώπους και για φθορές σε γειτονικές κατοικίες. Εάν καταλάβαμε σωστά, η διαμαρτυρία έγινε προφορικά και δυστυχώς λίγο αργότερα έφυγε η εν λόγω κάτοικος από τη ζωή και δεν μπορεί κανείς να μας επιβεβαιώσει τη διαμαρτυρία της και τους κινδύνους που περιέγραψε στους διοικούντες.

Βήμα 2ο:  Χρόνια μετά, χωρίς να έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση ως προς το τι συνέβη με το θέμα στο ενδιάμεσο, λίγους μήνες πριν τις εκλογές στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09.45 π.μ. συνεδριάζει με αρ. πρωτ.: 2297/11-2-2019 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δάφνης - Υμηττού στο Δημαρχείο. Παρευρίσκονται ο τότε Δήμαρχος και ένας Σύμβουλος, δηλαδή μόνο 2 από τα 9 Τακτικά Μέλη, ενώ η απαρτία προκύπτει, όπως αναφέρεται στο πρακτικό, από τη συμμετοχή 3 Αναπληρωματικών  Μελών.

Σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής προκύπτει, βάσει της σύνθεσης των μελών που περιγράψαμε ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση υλοτομίας και αντικατάσταση για οικολογικό αντιστάθμισμα:

  • Ενός (1) πεύκου στην οδό Πρ. Ικονίου 34 και Αμασείας στην κοινότητα Υμηττού, διότι κρίνεται επικίνδυνο για πτώση, λόγω μεγάλης κλίσης που ξεκινάει από τη βάση του δένδρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 11883/2018 αναφορά της Υπηρεσίας Πρασίνου.
  • Δύο (2) φοινίκων στην οδό Μυκηνών 15 στη Δάφνη, διότι ο κορμός τους σχεδόν εφάπτεται με το μπαλκόνι του σπιτιού προκαλώντας φθορές σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: 12518/17-10-2018 αναφορά της Υπηρεσίας Πρασίνου

Βήμα 3ο: Στις 19 Φεβρουαρίου 2019 (προεκλογική περίοδος) και ώρα 21:45 συνεδριάζει με αρ. πρωτ.: 2630/15-2-2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης -Υμηττού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 25 και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης δίνοντας τον λόγο στον Αντιδήμαρχο του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου - Κοινόχρηστων Χώρων, προκειμένου να εισηγηθεί το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην συγκεκριμένη πρόσκληση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου - Κοινόχρηστων Χώρων, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, μετά από συζήτηση και αφού κάθε Σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά, σκέφθηκε και

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 3 και 6/2019 εισηγήσεις  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και των αρ. πρωτ.: 13014/2018 και 1499/2019 εγγράφων του Τμήματος Περιβάλλοντος:

α) την κοπή:

  • ενός (1) φοίνικα στην οδό Κολοκοτρώνη 27-29 στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης, κατόπιν έγκρισης μικρής κλίμακας από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης διότι, κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Πρασίνου, κρίθηκε επικίνδυνος για πτώση λόγω μεγάλης κλίσης και μονόπλευρης ανάπτυξης προς τον δρόμο,
  • ενός (1) πεύκου στην οδό Πρ. Ικονίου 34 και Αμασείας στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, διότι κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Πρασίνου κρίθηκε επικίνδυνο για πτώση, λόγω μεγάλης κλίσης που ξεκινάει από τη βάση του δένδρου,
  • δύο (2) φοινίκων στην οδό Μυκηνών 15 στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του πεζοδρομίου και να αποφευχθούν οι ζημιές σε περίπτωση πτώσης τους, διότι το είδος αυτό των δένδρων κρίνεται ακατάλληλο για το συγκεκριμένο πεζοδρόμιο λόγω της στενότητάς του και η ανάπτυξή τους έχει ως αποτέλεσμα ο κορμός τους σχεδόν να εφάπτεται με το μπαλκόνι του σπιτιού προκαλώντας φθορές.

β) την αντικατάσταση των ως άνω δένδρων για οικολογικό αντιστάθμισμα.

Και αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον τότε κ. Δήμαρχο να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των αποφάσεων.

Βήμα 4ο: Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 υλοποιείται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συμπέρασμα εξαιρετικά ενδιαφέρον .