Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης Υμηττού για την 1η Τακτική Συνεδρίαση Ιανουάριος 2021

Με σχετική αίτηση προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δάφνης Υμηττού και αποδεικτικό πληρωμής μπορεί να επιστραφεί στον επιχειρηματία το ανάλογο ποσό σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Περισσότερα

1η Τακτική Συνεδρίαση Ιανουάριος  2021

 

Δελτίο Τύπου

Προς το παρόν δεν θα προχωρήσει η μετατροπή του Κέντρου Υγείας Υμηττού σε εμβολιαστικό κέντρο από τις 5 Φεβρουαρίου 2021, όπως είχε ανακοινωθεί  στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο της 28ης Ιανουαρίου.

Περισσότερα
Περισσότερα